Oferta

Usługi:
 • Projekt technologii, dobór optymalnych rozwiązań i urządzeń do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Fachowy montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doradztwo w kwestii eksploatacji.
 • Profesjonalny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny urządzeń i instalacji sanitarnych.
Oferta naszej firmy obejmuje:
 • Kompleksowe wykonanie przyłącza wody.
 • Kompleksowe wykonanie przyłącza kanalizacji.
 • Wykonanie przejścia pod drogami.
 • Przewierty do punktów przyłączeniowych.
 • Montaż i serwis przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Budowa większych oczyszczalni ścieków dla obiektów typu: pensjonaty, agroturystyka, hotele i zajazdy.
 • Realizacja projektów technicznych wraz z opiniami dla celów gospodarki ściekowej.
 • Modernizacja istniejących oczyszczalni w oparciu o najnowsze technologie.
 • Budowa systemów odwadniających budynki i działki.
 • Redukcja zanieczyszczeń w oczyszczalniach w oparciu o sprawdzone metody.
 • Badania laboratoryjne ścieków.
 • Usuwanie osadów ściekowych i przekazanie do utylizacji.
Wspierane technologie:
 • SBR (Sequential batch reactors).
 • Oczyszczanie drenażowe.
 • Oczyszczanie mechaniczno-biologiczne w oparciu o technologię (osad czynny, złoże fluidalne, złoże tarczowe).