Najczęściej zadawane pytania

Czym jest oczyszczalnia ścieków?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń umożliwiających oczyszczenie ścieków z gospodarstwa domowego do postaci cieczy, która zgodnie z przepisami prawa może zostać wprowadzona do gruntu na terenie lub poza terenem działki właściciela.
Jak można podzielić oczyszczalnie przydomowe?

Najbardziej widoczną różnicą umożliwiającą prosty podział oczyszczalni jest określenie miejsca gdzie następować będą procesy oczyszczania oraz odprowadzania ścieków. Oczyszczalnie przydomowe można podzielić na:

  • Oczyszczalnie drenażowe, w których właściwe biologiczne procesy oczyszczania ścieków następują praktycznie w miejscu gdzie wykonane jest ich odprowadzenie. Skuteczne oczyszczenie ścieków zgodnie z normami uzyskuje się po końcowej filtracji w gruntach rodzimych.
  • Oczyszczalnie mechaniczne, w których procesy biologiczne umożliwiające oczyszczenie ścieków następują bezpośrednio w urządzeniu, a do wybranej formy odprowadzenia dopływa ściek całkowicie oczyszczony nie wymagający doczyszczania.
Co można zyskać budując przydomową oczyszczalnię ścieków?
  • czyste środowisko,
  • możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków do podlewania trawników i ogrodu,
  • miejsce gdzie nie ma przykrych tak charakterystycznych dla szamb zapachów,
  • prawie 1700 złotych rocznych oszczędności wynikających z niskich kosztów eksploatacji urządzeń.
Jakie technologie proponujemy?

Podstawowe technologie proponowane przez naszą firmę to:

  • Technologia SBR (reaktory pracujące w sposób sekwencyjny).
  • Technologia drenażowa.
  • Technologia mechaniczno – biologiczna.