Metria

Biologiczna SBR

Oczyszczalnia biologiczna SBR

Oczyszczalnia biologiczna ścieków SBR przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne oczyszczanie przy zmiennych ilościach dopływających ścieków. Dzięki swojej konstrukcji oczyszczalnia biologiczna SBR odporna jest na przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków.

Technologia SBR oparta jest na sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces oczyszczania zachodzi cyklicznie.
Wyróżniając 4 fazy: napełnianie, napowietrzanie, sedymentacja, recyrkulacja i opróżnianie. Zaletą tego typu oczyszczalni biologicznych SBR jest mniejsza wrażliwość na zmienne ilości dopływających ścieków w porównaniu z klasycznym układem oczyszczalni z osadem czynnym oraz wysoki stopień oczyszczania w porównaniu z oczyszczalniami drenażowymi.

Standardowy typoszereg oferowanej biologicznej oczyszczalni SBR replica watches przeznaczony jest dla 2 do 12 ilości mieszkańców. Przy uzupełnieniu o dodatkowe elementy biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR może obsługiwać instalacje powyżej 12 mieszkańców.  

Dotacja na oczyszczalnie ścieków

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków może zostać zrealizowana za pomocą środków PBOŚ więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Narodowego uhren replica Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

focnj.com