Mechaniczno-biologiczne

  • Metria SBR 8-10 RLM
  • Metria SBR 8-10 RLM
  • Metria SBR 8-10 RLM

Metria SBR 8-10 RLM

Cena 12054.00 zł

Producent Metria
Wymiary wysokość 1,70m szerokość 1,20m długość 4,60m
Waga 0.00 kg

Oczyszczalnia biologiczna SBR

Oczyszczalnia biologiczna ścieków SBR przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne oczyszczanie przy zmiennych ilościach dopływających ścieków. Dzięki swojej konstrukcji oczyszczalnia biologiczna SBR odporna jest na przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków.

Technologia SBR oparta jest na sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces oczyszczania zachodzi cyklicznie. 
Wyróżniając 4 fazy: napełnianie, napowietrzanie, sedymentacja, recyrkulacja i opróżnianie. Zaletą tego typu oczyszczalni biologicznych SBR jest mniejsza wrażliwość na zmienne ilości dopływających ścieków w porównaniu z klasycznym układem oczyszczalni z osadem czynnym oraz wysoki stopień oczyszczania w porównaniu z oczyszczalniami drenażowymi.

Standardowy typoszereg oferowanej biologicznej oczyszczalni SBR przeznaczony jest dla 2 do 12 ilości mieszkańców. Przy uzupełnieniu o dodatkowe elementy biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR może obsługiwać instalacje powyżej 12 mieszkańców.