Mechaniczno-biologiczne

  • Metria SBR 2-4 RLM
  • Metria SBR 2-4 RLM
  • Metria SBR 2-4 RLM

Metria SBR 2-4 RLM

Cena 7367.70 zł

Producent Metria
Wymiary wys. 1,70m szer. 1,20m dł. 1,80m
Waga 0.00 kg

Oczyszczalnia biologiczna SBR

Oczyszczalnia biologiczna ścieków SBR przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne oczyszczanie przy zmiennych ilościach dopływających ścieków. Dzięki swojej konstrukcji oczyszczalnia biologiczna SBR odporna jest na przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków.

Technologia SBR oparta jest na sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces oczyszczania zachodzi cyklicznie.
Wyróżniając 4 fazy: napełnianie, napowietrzanie, sedymentacja, recyrkulacja i opróżnianie. Zaletą tego typu oczyszczalni biologicznych SBR jest mniejsza wrażliwość na zmienne ilości dopływających ścieków w porównaniu z klasycznym układem oczyszczalni z osadem czynnym oraz wysoki stopień oczyszczania w porównaniu z oczyszczalniami drenażowymi.

Standardowy typoszereg oferowanej biologicznej oczyszczalni SBR przeznaczony jest dla 2 do 12 ilości mieszkańców. Przy uzupełnieniu o dodatkowe elementy biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR może obsługiwać instalacje powyżej 12 mieszkańców. 

include "inc/st_mapa_google_js.php"; ?>