Drenażowe

  • Metria Kompletna 2000L(dwukomorowa) drenaż 30m
  • Metria Kompletna 2000L(dwukomorowa) drenaż 30m
  • Metria Kompletna 2000L(dwukomorowa) drenaż 30m
  • Metria Kompletna 2000L(dwukomorowa) drenaż 30m

Metria Kompletna 2000L(dwukomorowa) drenaż 30m

Cena 4305.00 zł

Producent Metria
Wymiary Wysokość 1.60m, Szerokość 1.40m, Długość 1.60m
Waga 0.00 kg

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia hybrydowa Metria to przydomowa oczyszczalnia drenażowa z układem rozsączającym przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowych na terenach nieskanalizowanych i z powodzeniem zastępuje kłopotliwe szamba. Istotę drenażu rozsączającego stanowi układ podziemnych ciągów drenarskich, wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki do gleby – w celu ich dalszego oczyszczania biologicznego. Dreny umożliwiają infiltrację ścieków w gruncie na dużej powierzchni oraz ich oczyszczanie przez bakterie występujące w glebie. Zostają one oczyszczone dzięki sorpcji biologicznej, czyli zatrzymaniu składników chemicznych przy udziale drobnoustrojów glebowych i systemów korzeniowych roślin.

Procesy pracy oczyszczalni

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach drenażowych jest porównywalne do naturalnych metod zachodzących w przyrodzie i zachodzi w dwóch następujących po sobie procesach:

  1. Podczyszczenie, które zachodzi w zbiorniku oczyszczalni drenażowej poprzez procesy dekantacji (separacji) oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, czego efektem jest częściowe upłynnienie ścieków. Podczyszczone ścieki po przejściu przez filtr odprowadzane są przez studzienkę rozdzielczą do złoża rozsączającego. W złożu ścieki są oczyszczane w wyniku tlenowych procesów biologicznych i chemicznych.
  2. Drenaż rozsączający stanowi drugi etap doczyszczania w procesie tlenowego ścieków. Wykonany przy użyciu tuneli umożliwia montaż oczyszczalni na małej powierzchni i pozwala znacząco zmniejszyć pracochłonność inwestycji. Tunele drenażowe posiadają odpowiednią konstrukcję zapewniającą właściwe napowietrzenie ścieków, które jest niezbędne do rozwoju błony biologicznej odpowiedzialnej za właściwe oczyszczanie ścieków.
include "inc/st_mapa_google_js.php"; ?>