Drenażowe

  • Delfin Kompletna 4000L drenaż 100m

Delfin Kompletna 4000L drenaż 100m

Cena 5658.00 zł

Producent Delfin
Wymiary Wysokość 1.62, Szerokość 1.70, Długość 2.40,
Waga 0.00 kg

Ekologiczne oczyszczanie drenażowe stosowane jest przy gruncie przepuszczalnym i niskim poziomie wód gruntowych (min. 1,5 m od rur drenażowych do zwierciadła wód gruntowych) na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej.

Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych rur drenażowych położonych na warstwie żwiru, na którym zachodzi właściwe doczyszczanie ścieków. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest grunt. W przypadku wyższego poziomu wód gruntowych należy zamontować przepompownię i całą oczyszczalnię umieścić wyżej w formie kopca nasypowego. Do tego celu można wykorzystać pakiety drenażowe znacznie zmniejszające powierzchnię potrzebną pod budowę oczyszczalni.

include "inc/st_mapa_google_js.php"; ?>