Drenażowe

  • Delfin Kompletna 2000L drenaż 48m

Delfin Kompletna 2000L drenaż 48m

Cena 3505.00 zł

Producent Delfin
Wymiary Wysokość 1.30, Szerokość 1.26, Długość 2.00,
Waga 0.00 kg

Ekologiczna oczyszczalnia drenażowa stosowana jest przy gruncie przepuszczalnym i niskim poziomie wód gruntowych (min. 1,5 m od rur drenażowych do zwierciadła wód gruntowych) na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej.

Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych rur drenażowych położonych na warstwie żwiru, na którym zachodzi właściwe doczyszczanie ścieków. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest grunt. W przypadku wyższego poziomu wód gruntowych należy zamontować przepompownię i całą oczyszczalnię umieścić wyżej w formie kopca nasypowego. Do tego celu można wykorzystać pakiety drenażowe znacznie zmniejszające powierzchnię zegarki repliki potrzebną pod budowę oczyszczalni.

 

include "inc/st_mapa_google_js.php"; ?>